Archives

Bốt Bảo Vệ Nhựa Composite

Kết cấu: Khối có lõi thép chịu lực bên trong.
– Sản phẩm có kết cấu hình lục giác, hình vuông, hình tròn đặc trưng.
Gồm:
– 01 cửa đi, 05 cửa sổ bằng vật liệu nhôm – kính.
Phụ kiện bao gồm:
– 01 bàn làm việc bằng nhựa Composite
– 01 ghế ngồi
– 01 đèn chiếu sáng
– 01 công tắc điện kèm ổ cắm
Màu sắc: Xanh da trời, màu xanh lá cây, màu đá, màu vàng, màu kem,…
Kích thước: 1.2 x 1.2 x 2.65 (m) (DxRxC)

 • Kích thước thông dụng gồm:
 • Mã 01: 1,2 x 1,2 x 2,3 (m)
 • Mã 02: 1,2 x 1,5 x 2,3 (m)
 • Mã 03: 1,5 x 1,5 x 2,3 (m)

Vật liệu: Nhựa Composite nguyên khối

Bốt Bảo Vệ Nhựa Composite Nguyên Khối

Kết cấu: Khối có lõi thép chịu lực bên trong.
– Sản phẩm có kết cấu hình lục giác, hình vuông, hình tròn đặc trưng.
Gồm:
– 01 cửa đi, 05 cửa sổ bằng vật liệu nhôm – kính.
Phụ kiện bao gồm:
– 01 bàn làm việc bằng nhựa Composite
– 01 ghế ngồi
– 01 đèn chiếu sáng
– 01 công tắc điện kèm ổ cắm
Màu sắc: Xanh da trời, màu xanh lá cây, màu đá, màu vàng, màu kem,…
Kích thước: 1.2 x 1.2 x 2.65 (m) (DxRxC)

 • Kích thước thông dụng gồm:
 • Mã 01: 1,2 x 1,2 x 2,3 (m)
 • Mã 02: 1,2 x 1,5 x 2,3 (m)
 • Mã 03: 1,5 x 1,5 x 2,3 (m)

Vật liệu: Nhựa Composite nguyên khối

Bốt Gác Bảo Vệ Hình Lục Giác

Kết cấu: Khối có lõi thép chịu lực bên trong.
– Sản phẩm có kết cấu hình lục giác, hình vuông, hình tròn đặc trưng.
Gồm:
– 01 cửa đi, 05 cửa sổ bằng vật liệu nhôm – kính.
Phụ kiện bao gồm:
– 01 bàn làm việc bằng nhựa Composite
– 01 ghế ngồi
– 01 đèn chiếu sáng
– 01 công tắc điện kèm ổ cắm
Màu sắc: Xanh da trời, màu xanh lá cây, màu đá, màu vàng, màu kem,…
Kích thước: 1.2 x 1.2 x 2.65 (m) (DxRxC)

 • Kích thước thông dụng gồm:
 • Mã 01: 1,2 x 1,2 x 2,3 (m)
 • Mã 02: 1,2 x 1,5 x 2,3 (m)
 • Mã 03: 1,5 x 1,5 x 2,3 (m)

Vật liệu: Nhựa Composite nguyên khối

Cabin Bảo Vệ

Kết cấu: Khối có lõi thép chịu lực bên trong.
– Sản phẩm có kết cấu hình lục giác, hình vuông, hình tròn đặc trưng.
Gồm:
– 01 cửa đi, 05 cửa sổ bằng vật liệu nhôm – kính.
Phụ kiện bao gồm:
– 01 bàn làm việc bằng nhựa Composite
– 01 ghế ngồi
– 01 đèn chiếu sáng
– 01 công tắc điện kèm ổ cắm
Màu sắc: Xanh da trời, màu xanh lá cây, màu đá, màu vàng, màu kem,…
Kích thước: 1.2 x 1.2 x 2.65 (m) (DxRxC)

 • Kích thước thông dụng gồm:
 • Mã 01: 1,2 x 1,2 x 2,3 (m)
 • Mã 02: 1,2 x 1,5 x 2,3 (m)
 • Mã 03: 1,5 x 1,5 x 2,3 (m)

Vật liệu: Nhựa Composite nguyên khối