Archives

Bánh Xe Gom Rác

Thông tin kỹ thuật
Tên sản phẩm: Bánh xe gom rác
Xem thêm: Khung xe gom rác
Chất Liệu: Khung thép + bánh bằng cao su.
Sản xuất: Công ty cổ phần Làng Rùa

Khung Xe Gom Rác

Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: Khung xe gom rác
Xem thêm: Thùng xe thu gom rác 500l
Đơn vị sản xuất: Công ty cổ phần Làng Rùa
Thông số kỹ thuật:

 • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
 • U80x40

Thùng Rác Nhựa Y Tế 60l, 90l, 120l, 240l

Sản phẩm Thùng rác nhựa y tế 60l, 90l, 120l, 240l được sản xuất từ nhựa hdpe,  compostie là loại nhựa đặc biệt có độ liên kết cao, chịu lực, chịu nhiêt tốt giúp phù hợp với các vị trí ngoài trời, những nơi  công cộng.

Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Thùng Rác Nhựa HDPE, Compostie
Kích thước: 60l, 90l, 120l, 240l,..
Sản xuất: Công ty cổ phần làng rùa
Chất liệu: Nhựa HDPE, Composite,..

Thùng Xe Gom Rác 400l

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Thùng xe gom rác 400l
Xem thêm: Xe gom rác 400l
Chất liệu:

 • Thùng bằng tôn mạ kẽm dày 1mm chống rỉ hoặc Inox
 • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4

Đơn vị sản xuất: Công ty cổ phần Làng Rùa

Thùng Xe Thu Gom Rác 500l

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Thùng xe thu gom rác 500l
Xem thêm: Thùng xe gom rác 400l
Chất liệu:

Thùng bằng tôn mạ kẽm dày 1mm chống rỉ hoặc Inox
Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
Đơn vị sản xuất: Công ty cổ phần Làng Rùa

Xe Gom Rác 400l

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l
Đơn vị sản xuất: Công ty CP Làng Rùa –  (Sản xuất)
Xem thêm: Xe gom rác 500l chất lượng cao

Thông số khung xe gom rác:

 • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
 • U80x40
 • Bánh xe bằng cao su đặc
 • Vòng bi 6205
 • Cao su đệm chống rung

Thông số thùng xe thu gom rác:

 • Thép + xi mạ chống rỉ hoặc Inox
 • Thùng bằng tôn mạ kẽm dày 1mm
 • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4

Thông số xe gom rác đẩy tay:

 • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm)
 • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm)

Xe Gom Rác 400l Inox

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l inox
Xem thêm: Xe gom rác 500l thùng tôn
Đơn vị sản xuất: Công ty CP Làng Rùa – (Sản xuất)
Xem thêm: Xe gom rác 500l chất lượng cao

Thông số khung xe gom rác:

Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
U80x40
Bánh xe bằng cao su đặc
Vòng bi 6205
Cao su đệm chống rung

Thông số thùng xe thu gom rác:

Thùng bằng inox dày 1mm
Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4

Thông số xe gom rác đẩy tay:

Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm)
Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm)

Xe Gom Rác 400l Inox, Có Nắp

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l Inox, có nắp
Đơn vị sản xuất: xegomrac.vn

Thông số khung xe gom rác:

 • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
  U80x40
 • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
 • Bánh xe bằng cao su đặc
 • Vòng bi 6205
 • Cao su đệm chống rung

Thông số thùng xe thu gom rác:

 • Thùng dày 0,7mm
 • Bề mặt mạ kẽm
 • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
 • Chất liệu: Thép/inox

Thông số xe gom rác đẩy tay:

 • Kích thước tổng thể: 1193 x 1060 x 973 (mm)
 • Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm)

Xe Gom Rác 400l Thùng Tôn, Có Nắp

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe gom rác 400l thùng Tôn Có Nắp
Đơn vị sản xuất: Xegomrac.vn

Thông số khung xe gom rác:

 • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
  U80x40
 • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
 • Bánh xe bằng cao su đặc
 • Vòng bi 6205
 • Cao su đệm chống rung

Thông số thùng xe thu gom rác:

 • Thùng dày 1mm
 • Bề mặt mạ kẽm
 • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4
 • Chất liệu: Thép/inox

Thông số xe gom rác đẩy tay:

 • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm) / Kích thước tổng thể: 1193 x 1060 x 973 (mm)
 • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm) / Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm)

Xe Gom Rác 500 Inox, Có Nắp

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe gom rác 500l inox, có nắp
Đơn vị sản xuất: xegomrac.vn

Thông số khung xe gom rác:

 • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
  U80x40
 • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
 • Bánh xe bằng cao su đặc
 • Vòng bi 6205
 • Cao su đệm chống rung

Thông số thùng xe thu gom rác:

 • Thùng dày 0,7mm
 • Bề mặt mạ kẽm
 • Khung thùng bằng thép V50x5 và V50x5
 • Chất liệu: Thép/inox

Thông số xe gom rác đẩy tay:

 • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm)
 • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm)

Xe Gom Rác 500l

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe gom rác 500l
Đơn vị sản xuất: Công ty CP Làng Rùa xegomrac.vn (Sản xuất)

Thông số khung xe gom rác:

 • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
 • U80x40
 • Bánh xe bằng cao su đặc
 • Vòng bi 6205
 • Cao su đệm chống rung.

Thông số thùng xe thu gom rác:

 • Thép + xi mạ chống rỉ hoặc Inox
 • Thùng bằng tôn mạ kẽm dày 1mm
 • Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4

Thông số xe gom rác đẩy tay:

 • Kích thước tổng thể: 1193 x 1060 x 973 (mm)
 • Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm)

Xe Gom Rác 500l Inox

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe gom rác 500l
Xem thêm: Xe gom rác 400l inox
Đơn vị sản xuất: Công ty CP Làng Rùa xegomrac.vn (Sản xuất)

Thông số khung xe gom rác:

Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 2mm
U80x40
Bánh xe bằng cao su đặc
Vòng bi 6205
Cao su đệm chống rung.

Thông số thùng xe thu gom rác:

Thùng bằng inox dày 1mm
Khung thùng bằng thép V50x5 và V40x4

Thông số xe gom rác đẩy tay:

Kích thước tổng thể: 1193 x 1060 x 973 (mm)
Kích thước thùng chứa: 900 x 700x 630 (mm)

Xe Gom Rác 500l Thùng Tôn, Có Nắp

Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Xe Gom Rác 500l Thùng Tôn, Có Nắp
Đơn vị sản xuất: xegomrac.vn

Thông số khung xe gom rác:

 • Khung xe bằng tuýp sơn đen F 34m dày 1,5mm
  U80x40
 • Sơn đơn 2 lớp chống gỉ sét
 • Bánh xe bằng cao su đặc
 • Vòng bi 6205
 • Cao su đệm chống rung

Thông số thùng xe thu gom rác:

 • Thùng dày 1mm
 • Bề mặt mạ kẽm
 • Khung thùng bằng thép V50x5 và V50x5
 • Chất liệu: Thép/inox

Thông số xe gom rác đẩy tay:

 • Kích thước tổng thể: 1320 x 1050 x 1030 (mm)
 • Kích thước thùng chứa: 1050 x 800x 830 (mm)